TINA SILIČ

Rojena sem bila 22.6.1991 v Ljubljani.

Končala sem Osnovno šolo v Mirnu in Gimnazijo v Novi Gorici.

Leta 2010 sem se vpisala na Fakulteto za arhitekturo.

Leta 2015 sem študij opravljala na izmenjavi na Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble, pod mentorstvom prof. Jean-François Lyon-Caen-a.

V letu 2017 sem sodelovala pri projektu izgradnje novega naselja za zdravnike na otoku Bwama v Ugandi.

Leta 2018 sem diplomirala na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani z nalogo Prenova zgornjega območja smučišča Kanin,  pod mentorstvom doc. dr. Matejem Blenkušom.

Od leta 2018 delujem v okviru arhitekturnega biroja Plan B d.o.o.