Projektna skupina:

Petar Vidanoski, Karin Rožman, Gašper Medvešek, Mojca Zavasnik, Maja Pečar, Maša Cotič

Predmet projekta je oblikovanje nove sirarne, umestitev poslovne hiše in ureditev okolice. V odnosu do opisane perspektive smo začeli tovarno dojemati kot ustvarjalno področje, kjer se bodo oblikovali novi mlečni izdelki in z mlekom povezani ustvarjalni procesi.

Tovarna v naših očeh ne predstavlja samo toge in trajne strukture, ki ji je potrebno ukrojiti čim lepšo obleko, temveč ustvarjalno področje, ki bo omogočalo in spodbujalo proizvodnjo novih mlečnih rešitev.

Proizvodnja in oblikovanje novih izdelkov, ki še ne obstajajo sta lahko učinkovita vstopnica za prihodnost. Omogočata izvenkonkurenčnost in ustvarjanje lastne kulture, ki ni podrejena samo dejavnikom ekonomskega trga.

Zasnovo karakterizira ločevanje proizvodnjih procesov in procesov spajanja sirarne z zunanjimi obiskovalci. Poti obiskovalcev so ločene od poti proizvodnih procesov. Poti se zaključijo v večnamenski dvorani, ki omogoča zunanjim obiskovalcem opazovanje vseh proizvodnih procesov v novi sirarni.