Zasnovali smo arhitekturno rešitev novega Šolskega centra Slovenj Gradec, ki je posegla v degradiran, zapostavljen prostor ob potoku Homšnica. Z zasnovo so uporabniki šolskega centra in mesto dobili nov urbani prostor, ki nadaljuje t.i. šolsko os, ki prehaja iz mestnega središča sedaj tudi na zgornji plato mesta Slovenj Gradec. Skozi leta snovanja, projektiranja in izgradnje je arhitekturna rešitev že pričela nagovarjati mesto, z njim vzpostavljati dialog in generirati prihodnji razvoj območja.

Nov objekt šolskega centra je umeščen med potok Homšnico in Celjsko cesto. Z distanco  od glavne ceste se na SV strani parcele ustvari nov trg, ki definira glavni vhod v šolo.  Osmisli se poteza šolske osi z Gosposvetske ceste, saj ta postane zelena povezava napeta med obstoječ trg pred gimnazijo in nov trg pred šolskim centrom. Trg služi več namenom: tvori nov urban prostor mesta, vhod se z njim umakne od glavne ceste in s tem  omogoča varno zadrževanje dijakov ter hkrati lahko postane nov prireditven prostor šole.  

Objekt šole je zasnovan kot dva med seboj zamaknjena programska trakta. Severovzhodni trakt sledi geometriji Celjske ulice in hiše ob njej, jugozahodni pa geometriji potoka Homšnica. Razmik traktov omogoča, da se v šolo izteče zunanji parter. Pritličje šole se obravnava kot pokriti trg, kjer je omogočena interakcija dijakov šolskega centra. 

Preko potoka je v teren ježe vkopana nova telovadnica. Umeščenost v brežino zagotovlja  toplo povezavo med obstoječo in novo stavbo šolskega centra. Ob novi telovadnici so umeščene še nove lesarske delavnice.  

Izbor materialov za gradnjo se ohranja v končni podobi objektov, ki tako uporabnikom  predstavlja zgradbo, njeno delovanje in prezentira naravo samih materialov. Osnovna konstrukcijska zasnova je armirano betonski skelet, ki je ga nadgrajujejo leseni parapeti celotnega fasadnega ovoja z lesenimi strešnimi paneli. Interier dopolnijo lesene obloge in lesena oprema, kovinski elementi in zasteklitve. Oprema nadaljuje arhitekturno zasnovo z nekaj barvnimi poudarki v osrednjih družabnih prostorih. Objekti tako v prostoru s svojo umestitvijo kot tudi znotraj z odprtimi površinami in pogledi odpirajo novo dimenzijo prostora mesta.  

Parter na SV lokacije ima urbani značaj. Odprti prostor ob potoku je intimnejši s svojo  krajinsko zasnovo. Brežine vodotoka Homšnice so urejene tako, da zagotavljajo varnost  pred visokimi vodami in hkrati omogočajo uporabo prostora za druženje. Preko potoka vodita dve brvi, ki povezujeta šolsko pot z zgodnji platojem mesta.  

Ureditev zunanjosti odraža program šole. V sklopu zasaditve se uredijo zeliščni vrtovi, nastavki za bodoči sadovnjak za potrebe gostinske šole. Zunanja ureditev omogoča postavitev forma-vive lesenih izdelkov lesarskega programa.