PLAN B ARHITEKTI

ENOSTAVNO V KOMPLEKSNEM

PREJEMNIK ZLATEGA SVINČNIKA ZA ODLIČNO REALIZACIJO (ZAPS 2019)

PREJEMNIK ZLATEGA SVINČNIKA ZA ODLIČNO IZVEDBO (ZAPS 2017)

››PRIZ 17-18‹‹

Arhitekturno projektiranje

Načrtovanje arhitekturnih projektov od ideje do izvedbene dokumentacije.

Projektiranje in izvedba projektov notranje opreme

Najbolj enostavna pot do kvalitetnih zasnov in realizacij notranje opreme. Arhitekt, ki je opremo zasnoval, nadzoruje gradnjo in vodi izvedbo do zaključka del.

BIM projektiranje

BIM projektiranje omogoča usklajenost načrtov ter sočasno koordiniranje vseh dejavnikov, ki vplivajo na projektiranje, predvsem pa ekonomski nadzor v vseh fazah načrtovanja.

Projektiranje in načrtovanje okolja

Projektiranje nizkih gradenj: ceste, kanalizacije (meteorne in fekalne), vodovod, zunanje ureditve itd. Po potrebi izdelujemo tudi elaborate o začasni prometni ureditvi (zapore) za potrebe prireditev ali gradbenih del.

Izvedba na ključ

Storitev omogoča izvedbo projekta na podlagi predhodno pripravljene projektne dokumentacije. Objekt v časovno in ekonomsko opredeljenem okvirju tudi izvedemo.

Dodatne storitve

Izdelava arhitekturnih posnetkov, izdelava 3D vizualizacij projektov, izdelava usmerjevalnih grafik, oblikovanje prodajnih in oglaševalskih površin (PharmaCube – tipska stojala za izdelke).

Naša vizija je dvig kvalitete grajenega okolja.

“Nismo zgolj ljudje. Je naš način delovanja, ki vsako nalogo rešuje celostno in individualno z izbiro najbolj ustrezno usposobljenih ljudi in na način, ki presega polja internega delovanja.”

 

Z veseljem se bomo odzvali na vaša vprašanja.

Kontaktirajte nas