BEKHZAN ALYMBAEV

študent

Rojen sem 1999 v vasi Ananyevo, Kirgizistan.

Osnovno šolo in gimnazijo sem opravil v mestu Karakol, Kirgizistan.

Leta 2017 sem prišel v Slovenijo z namenom, da pridobim visokošolsko izobrazbo.

Sem študent Univerze v Mariboru na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, smer gradbeništvo.

Leta 2020 sem kot študent začel delovati v arhitekturnem biroju Plan B pod mentorstvom g. Uroš Orož dipl. ing. grad..