UROŠ OROŽ

dipl. ing. grad.

Rojen sem bil 8.1.1978 v Mariboru.

Od leta 1985 – 1993 sem obiskoval OŠ. M. B. Stojan v Jarenini.

Od leta 1993 – 1997 sem obiskoval srednjo gradbeno šolo v Mariboru.

Od leta 1997 – 2014 sem obiskoval Fakulteto za gradbeništvo v Mariboru.

Od leta 2004 – 2012 sem bil zaposlen v projektivnem biroju Planum d.o.o.

Od leta 2012 sem zaposlen pri arhitekturnem biroju Plan B d.o.o.

Področje delovanja:

  • načrtovanje cest, križišč in priključkov
  • načrtovanje zunanje ureditve, parkirišč in platojev
  • načrtovanje vodovoda
  • načrtovanje kanalizacije (meteorne in fekalne) in čistilne naprave
  • elaborati začasne prometne ureditve