UROŠ RAZPET

u.d.i.a. / MBA / direktor družbe

Rojen sem bil 15.8.1970 v Mariboru

Končal sem osnovno šolo Janka Glazerja v Rušah.

Končal sem II. Gimnazijo v Mariboru.

Leta 1999 sem diplomiral na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani.

Leta 2001 sem dokončal MBA študij na univerzi v Kansas, Združene države Amerika

Leta 2001 sem ustanovil arhitekturni biro Plan B d.o.o.

Izbrani projekti in objekti:

 • Prenova Gledališča Ptuj
 • Farmacevtska tovarna Marifarm
 • ARSO; Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor
 • Medicinska fakulteta v Mariboru
 • Cetinje Muzej sodobne umetnosti v Črni Gori

Nagrade na natečajih:

1. Nagrada:

 • Urbanistična ureditev naselja Dobrova
 • Šolski center Slovenj Gradec
 • Ureditev Mariborskega otoka in levega brega reke Drave
 • Stanovanjska soseska Lukovica Jug

3. Nagrada:

 • Natečaj za stanovajske stavbe polje III
 • Nizkoenergijsko večnamenska športna dvorana pri OŠ Mengeš in celovita ureditev širšega javnega odprtega prostora in rekreacijskega območja ob Pšati