»zeleni mestni park«

Projektna skupina: Janja Šušnjar, Katja Martinčič, Gašper Medvešek, Petar Vidansoki

Atletski center bo s svojo pojavnostjo in obsežnostjo predstavljal po obsegu in merilu poseg v prostor, ki bo postal potencial tako za uporabnike atletskih programov, kot tudi priložnost za okoliške občane.

Zato nas je razmišljanje vodilo v smeri, kako ustvariti ureditev, ki bo sočasno omogočila tako izgradnjo novega centra, kot tudi nastanek novega mestnega parka za prebivalce Ljubljane.

Nastala je želja, da bi ustvarili novo polifunkcionalno mestno površino, ki bi služila vsem prebivalcem in ne samo potrebam atletov in atletinj ter njihovim spremlajočim dejavnostim.

Ali lahko naredimo park zelenih priložnosti, ki bo povezoval staro in mlado aktivno in pasivno in vzbujal potenciale neslutenih prostorskih možnosti.

Želja je, da bi ustvarili polifunkcionalno površino, ki bi ustvarjala in omogočala nove programe ter mestu podarila novo funkcionalno površino.