Vrtec v Ljubljani

Leto izgradnje: 2013

Projektna skupina:

prof. dr. Aleš VODOPIVEC, Matej DELAK, Ajda FORTUNA, Katja LONČAR, Gašper MEDVEŠEK, Jerica POLONČIČ

Krajinska arhitektura: Bruto d.o.o.

Temeljno izhodišče arhitekturne zasnove je ustvariti otrokom, vzgojiteljem in drugim uporabnikom prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega procesa vzgoje in igre nudil tudi dovolj prostora otroški domišljiji. Zasnova objekta je zato geometrijsko pravilna, kar omogoča enostavno orientacijo, obenem pa se prostori za delo, druženje in igro povezujejo, vizualno nadaljujejo preko svojih meja, iz notranjosti pa širijo na zunanje terase, v atrije in igrišča na prostem. Zunanji prostor je obogaten s prvinami naravnega okolja, s travnimi površinami, zasaditvami, vodnimi elementi ipd. Objekt je grajen iz lesa, ki je brez dvoma človeku najbolj prijazen material. Les ustvarja občutek topline in domačnosti, kar je za otroka nadvse pomembno.

Vrtec predstavlja funkcionalno in arhitekturno zaključeno celoto. V širšem okolju je prisoten kot horizontalno poudarjen objekt, prepoznaven tako v merilu, po naravnih materialih in obdelavi, ki so blizu otroku.