Ureditev naselij Dobrova in Polhov Gradec

Leto izgradnje: 2012

Projektna skupina:

Uroš RAZPET, Anja PLANIŠČEK, Gašper MEDVEŠEK, Klara BOHINC, Matej DELAK, Saša REGORŠEK, Eva SENEKOVIČ

Dobrova in Polhov Gradec se podobno kot manjša naselja ob večjih mestih soočata s problemi identitete: Dobrova je naselje, katerega identiteta se nikdar ni docela razvila, Polhov Gradec pa jo vsled družbeno-ekonomskih sprememb izgublja.

V zadnjih dvajsetih letih se bolj kot kdaj koli prej soočamo s spremembami, ki so jih prinesli nov družbeni red in “civilizacijski napredek”. Spremembe v politiki in gospodarstvu se odražajo v načinu življenja in posledično tudi v prostoru. V manjših krajih, kot sta Dobrova in predvsem Polhov Gradec, se opuščajo nekdanje lokalne gospodarske dejavnosti – lesarstvo in kmetijstvo, kar posledično zmanjšuje število delovnih mest. Kraja se postopoma preobražata v spalni naselji, saj večina prebivalcev odhaja na delo v Ljubljano. Vsakdanji stik domačinov s krajema se tako počasi izgublja in je omejen le na pozne popoldanske ure.

V obeh natečajnih predlogih smo zato poskusili izluščiti bistvene prostorske in vsebinske elemente krajev ter jih razumeti kot izhodišča za nadaljnje posege v prostor.