Projektna skupina: Gašper Medvešek, udia, Jure Kolenc, udia, Gašper Fabjan, Uroš Razpet, udia,

Statika: Jelenko Ačanski, udig

Leto izdelave: 2019

Nova brv se bo nahajala v primarni naravi, ki predstavlja oblikovno normo za bodoče prostorske posege. Njena značilnost je, da se na desnem bregu vpenja v gozdno površino z višjimi prostorskimi dominantami – drevesi in hribom, na levem bregu pa v površino neposredno ob cesti, ki ima popolnoma horizontalen značaj prostora.

V tipološkem smislu so na Socči v trenutnem stanju brvi, ki so pretežno zasnovane po principu vrvnih konstrukcij ter namen- jene predvsem pešcem.

Konceptualna rešitev oz. predlog brvi zato izhaja iz naštetih dejavnikov ter je sinteza obravnavanih elementov v obstoječem prostoru. Brv je v osnovi oblikovana kot izpeljanka vrvne konstrukcije arhetipske brvi, ki so v obravnavanem prostoru stalnica. S pohodno armiranobetosnko površino je modernizirana in prilagojena načinu, ki lahko ustreza potrebam sedanjega časa. Armiranobetonska konstrukcija z avtohtonim recčnim agregatom predstavlja preoblikovanje kamna, ki je dominanten tipološki element v obstoječi krajini.