Projektna skupina: Mojca Gabrič, univ.dipl.inž.arh., Danaja Vastič, univ.dipl.inž.arh., Mojca Lebeničnik, abs.arh., Gašper Fabijan, Jure Kolenc, univ.dipl.inž.arh., Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh., Uroš Razpet, univ.dipl.inž.arh., Petar Vidanoski, univ.dipl.inž.arh.

krajinska arhitektura:  Matej Kučina, univ.dipl.inž.kraj.arh., Bruto d.o.o.

konstrukcije: Jelenko Ačanski, univ.dipl.inž.grad.

Leto izdelave: 2019

Objekt nekdanje šole se z novim trgom odpre proti Ižanski cesti. Večnamenska ploščad je s pergolo ločena od sodobno zasnovanega, preoblikovanega historičnega vrta pred staro šolo. Pergola je zamišljena kot razstavni prostor krajinskega parka Barje. Z umestitvijo pergole je nakazana možnost diagonalne povezave Peruzzijeve in Ižanske ceste. Dostop za vse uporabnike je omogočen tako s strani Ižanke, kot tudi z zadnje strani objekta. Prostori so zasnovani zelo fleksibilno, kar omogoča kasnejše prilagajanje programa uporabnikom. Je eden redkih elaboratov, ki predlaga uporabo podstrešja za večnamenski prostor. Pozitivno je tudi odpiranje vrat v dvorani v pritličju. Nadstrešnica je umeščena vzporedno s Peruzzijevo cesto, prostor sejmišča se na ta način odpre proti severu, kjer se (tudi) vizualno naveže na Ižansko cesto.