Projektna skupina:

BRUTO, STUDIOBOTAS, prostoRož in TRASH DESIGN.

Nagrada: Zlati svinčnik 2017

Osnovni namen skupine ustvarjalcev je bil preseči tabu odpadka. Odpadek je izrazno sredstvo, torej surovina za ustvarjanje. Projekt združuje končni cilj nekega odpadka in njegovega ustvarjalca (človeka ki smeti). rezultat je zagon novega cikla. Tehnološki proces se združi s procesom izobraževanja javnosti. V ta namen je bila med tehnološkimi objekti izvedena izobraževalna pot. Pot omogoča ogled procesa in aktivno participacijo, hkrati predstavlja ‘’most’’ med mestom in krajino. Barvna lestvica fasad, Sicer povsem tehnoloških objektov, skupaj s tipografskimi intervencijami v različnih merilih, ki raščeno strukturo kompleksa poenotijo, opisuje dejavnosti v posameznih objektih in ustvari kuliso najbolj javnemu delu kompleksa – tematski poti. Le ta se vije okoli in skozi kompleks in tako omogoča celovit pogled ‘’od zunaj’’ kot tudi v samo drobovje stroja. Scenografija poti je sestavljena iz različnih krajinskih elementov, ki prikazujejo časovno usodo deponije, ki jo narava počasi ponovno presnavlja. Pot je dodatno nadgrajena z informacijskimi točkami, ki preko avdiovizualne pojavnosti nagovarjajo obiskovalca k neposredni aktivaciji. Oprema točk in objektov izhaja iz koncepta ponovne uporabe in demonstrira neomejene možnosti uporabe materialov, ki so bili pridobljeni izključno v zbirnem centru kompleksa.