Spomenik vsem vojnam v središču Ljubljane.

Leto izgradnje: 2012

Projektna skupina:

Nika van BERKEL, Matej DELAK, Gašper MEDVEŠEK, Neža NOVAK, Jerica POLONČIČ,    Petar VIDANOSKI, Uroš RAZPET

Krajinska arhitektura: Bruto d.o.o.

Naloga postavitve spomenika je v predlagani rešitvi poleg vsebinskih izhodišč zavezana tudi njegovo umestitev v mestni prostor. Lokacija spomenika je v središču Ljubljane, v vrzeli stavbnega niza ob Parku Zvezda, prostoru idejne zamisli Plečnikovega Južnega trga in mnogih kasnejših urbanističnih rešitev.

Rešitev ohranja praznino in se v urejanju omeji na tla. Prostor preoblikuje v odprt javni prostor, ki je namenjen komemoraciji in obenem povezovanju ljudi – vsakodnevnemu srečevanju, druženju in sprostitvi. Zasnovan je kot površina v izteku prečne osi Kongresnega trga in Parka Zvezde in je razdeljen na več delov: spomenik v obliki talne strukture, ploščad za polaganje venca in komemoracijo ter ploščad ob strani Kazine. Prostor kljub delitvi ohranja občutek odprtosti in praznine, ki je bistvena lastnost predlagane arhitekturne zasnove. Praznino v ozadju in na vzhodni strani obdaja visok ozelenjen zid – kulisa iz vzpenjalk, ki zastira neurejene fasade okoliških hiš. Prostor skoraj v celoti prekrivajo granitne kocke. S svojo mrežno strukturo predstavljajo orodje za organizacijo prostora in njegovo oblikovanje.