Regijski center za ravnanje z odpadki na ljubljanskem Barju

Leto izgradnje:  2015

Projektna skupina:

PLAN B d.o.o., BRUTO d.o.o.

Osnovna ideja arhitekturne zasnove temelji na logiki tehnološkega procesa sortiranja in predelave odpadkov. Posamezni segmenti kompleksa so ločeni po svoji namembnosti. Ob vstopu v kompleks bodočega Regionalnega centra za ravnanje z odpadki prečkamo obstoječi most čez potok Curnovec. Poleg obstoječega mostu se izgradi brv za pešce. Levo od vstopa na območje se nahaja objekt za skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov, ki se navezuje na obstoječe nadstrešnice za sortiranje odpadkov.

V osi dostopa je obstoječa upravna stavba z nadstreškom. Levo od osi dostopa je parkirišče pred upravno stavbo, parkirišče je dopolnjeno z avtobusnim postajališčem. Plato parkirišča zaključuje upravna stavba. Za upravno stavbo se nahajajo objekti obstoječe čistilne naprave, parkirišča težke gradbene mehanizacije in prečrpavališča.