Muzej sodobnih umetnosti v Cetinju, Črna Gora

Leto izgradnje:  2009

Projektna skupina:

Gašper MEDVEŠEK, Uroš RAZPET, Mojca ZAVASNIK, Petar VIDANOSKI

Leta 1965 izgrajena poslovna hiša se nahaja v osrednjem delu Cetinja. Obkroža jo trg iz ene ter glavna mestna ulica z druge strani. Po predvideni rekonstrukciji je stavba dobila novo mestno tvorno funkcijo – galerijo sodobnih umetnosti s kavarno in knjigarno. Rekonstrukcijski posegi sledijo logiki obstoječega objekta. Nova steklena fasada je umaknjena na notranji rob zunanjega nosilnega skeleta. Več etažni prostor galerije je medsebojno povezan preko odprtin v etažnih ploščah.