Lekarna ob zdravstvenem domu v Lendavi. Poleg dejavnosti lekarne, ima stavba tudi večnamenski prostor, namenjen izobraževanju. Želja občine in investitorja je bila, da je nov objekt po videzu in zasnovi reprezentančen. Projektna skupina: Plan B d.o.o.