Projektna skupina: Prof. dr. Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh., Gašper Medvešek, univ. dipl. inž. arh., Uroš Razpet, MBA, univ. dipl. inž. arh., Jure Kolenc, univ. dipl. inž. arh., Gašper Fabijan, Mojca Gabrič, univ. dipl. inž. arh., Petar Vidanoski, univ. dipl. inž. arh., Danaja Vastič, univ. dipl. inž. arh., Matija Bozja, abs. arh.

Avtor krajinske arhitekture: Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Avtor kiparske skulpture: Prof. Matjaž Počivavšek

Leto izdelave: 2019

Rešitev sledi ideji, da novo pokopališče postane parkovno urejen gaj, ki ga obkroža gozd in odlikuje stalna prisotnost morskega horizonta. Glavna oblikovalska značilnost zasnove je horizontala, ki prenesena v zidove potekajoče vzdolž plastnic pomaga reševati funkcionalna in likovna vprašanja urbanističnega in arhitekturnega merila. Govorimo o dolgih opornih zidovih serpentinaste poti, zidovih poslovilnega paviljona in vhodnem portalu s stolpom, ki so vsi izpeljanke tega motiva. Grobna polja so lamelno umeščena v rob teras tako, da se obiskovalec vedno zazre v horizont.