Investitor se je soočal s problemi povezanimi s premajhno materialko in oficino. Manj primeren je bil tudi prostor za dežurno izdajo, saj je le ta potekala direktno na pločnik ob cesti. V oficini je težave povzročalo tudi premajhno število izdajnih mest, ter prostor za svetovanje, ki ni zagotavljal dovolj velike stopnje intime. Poleg naštetega, pa so zaposleni v lekarni pogrešali tudi prostor za administrativno delo, v bližini pulta.

Sedaj v novi lekarni, poteka dežurna izdaja preko prostora ob vetrolovu, ki v času, ko je lekarna zaprta, služi kot čakalnica strankam. Vgrajeno je tudi novo avtomatizirano skladišče, ki je rešilo težave povezane s premalo prostora za shranjevanje zdravil. Na levi strani oficine pa je urejeno zaprto svetovanje, do katerega se dostopa preko novega prostora za administrativno delo. Oba prostora se nahajata v bližini izdajnih mest v oficini.

Projektna skupina Plan B d.o.o.