Projektna skupina:  Tina Škrinjar, Gašper Fabijan, Mojca Zavasnik, Maja Pečar, Maša Cotič

 Leto prenove: 2017

Investitor se je v obstoječi lekarni soočal z več problemi. Eden večjih je bilo križanje umazanih in čistih poti, manjkajoč prostor za svetovanje, ter premalo prostora za shranjevanje zdravil in inkontinenčnega materiala. Poleg tega, pa je bila obstoječa oficina temna s premajhnim prostorom na strani strank. Prav tako, je bilo premalo izdajnih mest na pultu.

Prenova je zajemala celotno lekarno in je uredila čiste in umazane poti, ki se ne križajo več. V lekarni je vgrajeno avtomatizirano skladišče, ki je rešilo problem skladiščenja zdravil ter omogočilo več omar za inkontinenčne pripomočke. Izdajni pult je pomaknjen v notranjost za 1.5 m, kar je povečalo prostor za stranke. Na koncu pulta je prostor za svetovanje. V novi lekarni je tudi več polic za izdelke, nekatere so tudi prosto dostopne.