Poslovna stavba Marifarm v Mariboru

Leto izgradnje:  2007

Projektna skupina:

Gašper MEDVEŠEK, Uroš RAZPET, Tina ŠKRINJAR, Mojca ZAVASNIK, Matjaž MAJER

Poslovno-proizvodni kompleks Marifarm je farmacevtska tovarna, ki se razteza na 15.000 m² etažnih površin. Obseg površin, ki jih je uporabnik potreboval, je bil tako velik, da je okoli objekta ostalo zelo malo zunanjih površin. Zato se je porodila ideja, zasnovati tovarno s poslovnim traktom, njeno streho pa izkoristiti za zeleni park, ki je neposredno povezan z restavracijo – edinim reprezentančnim programom v tovarni. Na zeleni ekološki strehi so tematski vrtovi, zasajeni z rastlinami, ki se sicer uporabljajo za proizvodnjo zdravil v nižjih etažah, vsakodnevno pa služijo kot prostor za oddih delavcem v tovarni in kot izobraževalni in reprezentativni element za poslovne partnerje podjetja Marifarm.