Razširitev pokopališča v Desterniku

Projektna skupina: Petar VIDANOSKI, Gašper MEDEVEŠEK

‘‘Naši umrli niso mrtvi, dokler jih pomnimo.’’ George Eliot

Idejna zasnova razširitve vežice predvideva umestitev novega nadstreška in podaljašanje notranjega prostora za 3,7 m.

Nadstrešek je podprt z dvema elementoma. Steno pred vhodom v vežico ob kateri raste drevo in “skulpturo” na rabu nadstreška. Skulptura je oblikovana kot sistem niti, ki simbolizirajo vezi življenja.

Neposredno ob vežici se nahaja strma zatravljena brežina, ki povezuje vežico in stari del pokopališča.

Idejni predlog kaže premostitev brežine s pomočjo petih klančin z nagibom, ki omogoča dostop tudi gibalno oviranim osebam. Med klančinami so na iztekih umeščena nova grobna polja. Brežine so izvedene iz armiranobetonskih zidov z različnimi površinskimi obdelavami.

Med klančinami so posajena avtohtona drevesa.