ARSO – Laboratorijski prizidek Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor v Ljubljani

Leto izgradnje: 2015

Projektna skupina:

Uroš RAZPET, Petra HUDOBIVNIK, Gašper MEDVEŠEK, Karin ROŽMAN, Petar VIDANOSKI

ARSO ima prostore za Bežigradom v Ljubljani. Lokacija nove stavbe, ki je namenjena laboratorijskim prostorom, predstavlja velik zeleni atrij znotraj gosto zazidane urbane strukture. Stavba je umeščena v prostor tako, da z obstoječo stavbo tvori dva atrija. Taka postavitev omogoča dobro osvetlitev tako novih kot obstoječih prostorov agencije in ohrani zeleno površino na SZ delu, kjer so postavljene meteorološke naprave, nedotaknjeno. Zasnovana je kot skrajno racionalna in energijsko varčna stavba s skeletno konstrukcijo, sistemom predelnih sten in enako etažno višino, kar omogoča, da so spremembe v razporeditvi prostorov hitre in enostavne.  Javni program se iz pritličja razvije po stopnišču do dvonivojskega, večnamenskega prostora za zaposlene, ki nudi pogled na »tehnološki park«. S »tehnično fasado« vertikalnih senčil in vidnimi inštalacijami stavba sporoča, da je v osnovi tehnološki objekt oz. laboratorij. Taka zasnova omogoča jasno berljivost in lahko orientacijo tako v sami stavbi kot v prostoru, v katerega je umeščena.

Fotografije: Miran KAMBIČ