Prenova Gledališča na Ptuju – umestitev novih gradbenih elementov v obstoječo hišo.

Leto izgradnje: 2007

Projektna skupina:

Gašper MEDVEŠEK, Djordje BJELOBRK, Uroš RAZPET, Zala PETROVIČ MAGER, Petra HUDOBIVNIK

Projekt prenove Gledališča na Ptuju je bil izveden z namenom, da se prenovi obstoječo stavbo, ki je periodično nastajala v različnih zgodovinskih obdobjih, funkcionalno poveže novo pridobljene površine, namenjene uporabniku, in v okviru rekonstrukcije izvede prvotno zasnovan in kasneje porušen neo-klasicističen vhodni portal. Skupina Plan B je omenjeno nalogo rešila z umestitvijo steklenega pet etažnega stopnišča v neo-klasicistični portal, ki je pridobil novo – današnjemu času primerno – funkcijo, vstopno vežo mesta. Rdeča prosojna gledališka preproga poveže vse novonastale programe, ki se zvrstijo od kletne do mansardne etaže (kavarna, uprava, gledališče, vadbeni prostori). Vsi novi konstrukcijski posegi v obstoječi stavbi so izvedeni v podobi lesenih lusk, ki so hkrati svetila gledališča. Ostali obstoječi konstrukcijski elementi pa so v podobi belih površin.