Rekonstrukcija osnovne šole in vrtca Cerklje ob Krki

Leto izdelave: 2014

Projektna skupina:

Matej DELAK, Anže GRUBELNIK, Katja MARTINČIČ, Gašper MEDVEŠEK

Krajinska arhitektura: Bruto d.o.o.

Obravnavana naloga predvideva rekonstrukcijo obstoječega šolskega kompleksa z osnovnošolskim programom in programom vrtca. Obstoječe dejavnosti se odvijajo v dveh objektih, ki sta periodično nastajala v različnih časovnih obdobjih. Stara šola, ki se nahaja neposredno ob glavni cesti, se je s svojo pojavnostjo zasidrala v zavest občanov in predstavlja eno izmed pomembnejših identifikacijskih točk v kraju. Njena gradbena konstrukcija, ki je še posebno izrazita v notranjosti objekta, nudi poleg ustreznega funkcionalnega prostora tudi kvalitetne  ambientalne prvine. Pojavlja se na starih razglednicah, zmeraj v centralni postavitvi.

V odnosu do naštetih dejavnikov smo se odločili, da za rešitev obravnavane naloge izberemo t. i. metodo programske prerazporeditve,  s posameznimi deli, ki so dodani oz. izgrajeni na novo.

Najprej smo preverili ustreznost gradbene konstrukcije. Na mestih, kjer jo je bilo enostavno porušiti – večinoma pri nenosilnih elementih – smo vsebino stavbe izpraznili. Nato pa smo v obstoječe objekte smiselno umestili novi zahtevani program.