Stanovanjska soseska Lukovica v Ljubljani.

Leto izdelave: 2007-2011

Projektna skupina:

Gašper MEDVEŠEK, Karin ROŽMAN, Matjaž MAJER

Današnji vzdolžni prostor med odsekom avtoceste in regionalne ceste skozi Lukovico ponuja, zaradi svoje nekoliko nižje lege od nivoja obeh cestišč in zaradi relativne bližine samega centra Lukovice, kjer se zvrstijo glavni programski atributi (gostilna, pošta, trgovina, razne storitve),dobro izhodišče za novogradnjo stanovanjske soseske.

V iskanju rešitve nove stanovanjske zazidave na omenjenem območju se naslonimo na predlagano urbanistično prostorsko zasnovo zazidave, ki predvideva osem pravokotnih objektov dimenzij 16x33m z medsebojno oddaljenostjo 16m. Ugotavljamo, da predvideni odmik med posameznimi stanovanjskimi bloki ponuja še sorazmerno ugodno osvetlitev, orientacijo stanovanj v smeri V-Z, vendar pa je ozek vmesni prostor med objekti manj ugoden za doseganje potrebne stopnje intimnosti. Večina stanovanj je zaradi take zasnove večinoma usmerjena drugo proti drugemu.