Stanovanjska soseska Polje 3 v Ljubljani.

Leto izdelave: 2012

Projektna skupina:

Nika Van BERKEL, Neža NOVAK, Matej DELAK, Gašper MEDVEŠEK

Krajinska arhitektura: Bruto d.o.o.

Stanovanjska soseska je v urbanističnem smislu razdeljena na polovici. Javni urbani pasovi se navezujejo na zahodno stranico obravnavanega področja in se povezujejo s cesto Polje, privatni mirnejši program soseske pa se stika z vzhodno stranico, ki meji na naravno krajino.

Na zelenih pasovih, ki so umeščeni na vzhodni strani, pa se nahajajo programi javnega značaja: otroška igrišča, skupni pokriti prostor, balinišče, košarkarski koš, vrtovi ipd. Objekti v svoji tipološki strukturi aludirajo na že zgrajene okoliške stanovanjske soseske. Njihova postavitev je umeščena na način, ki omogoča vsem stanovanjem kvalitetne poglede v vzhodni in zahodni smeri. V sredini soseske nastaja vertikalna povezava s stanovanjsko sosesko Polje 1, odmik med objekti pa uokviri kvalitetne poglede na Kamniško-Savinjske Alpe iz skupnega parterja.