Center zaščite in reševanja v Ljubljani

Leto izgradnje: 2013

Projektna skupina:

Matej DELAH, Anže GRUBELNIK, Gašper MEDVEŠEK, Jerica POLONČIČ, Sara TOMAZIN

Krajinska arhitektura : Bruto d.o.o.

Čar arhitekturnih rešitev se odraža v dejstvu, da imamo arhitekti med snovanjem privilegij razmišljati o prihodnosti, ki bo na določenem kraju in ob določenem času postala realnost. Na obravnavani lokaciji bo praznino, ki zeva ob novi mestni vpadnici (štajerski cesti), zapolnil objekt večjih prostorskih razsežnosti in koristnega namena za okoliške prebivalce. Proces, ki se je začel s spoznavanjem lokacije in predvidenega programa ter se kasneje nadaljeval z iskanjem temu odgovarjajoče prostorske zasnove, se je izkazal kot izjemen, saj se bodo na eni lokaciji združili do sedaj razdrobljeni programi, ki trenutno delujejo na številnih delih mesta Ljubljane. Objekt bo omogočal opravljanje potrebnih funkcij, do okolice pa vzpostavil ustrezen prostorski odnos ter jo v idealnem smislu predrugačil v še koristnejši mestni milje. Zato smo iskali prostorski koncept, ki bo bodočim uporabnikom omogočil čim bolj kvalitetno izvajanje delovnih in življenjskih procesov, upravljalcem in vzdrževalcem pa enostavno, ekonomično ter energetsko varčno upravljanje in vzdrževanje.