Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, objekti za predelavo odpadkov

Projektna skupina:  PLAN B d.o.o., BRUTO d.o.o.,  STUDIOBOTAS

Osnovna ideja arhitekturne zasnove temelji na logiki tehnološkega procesa sortiranja in predelave odpadkov. Posamezni segmenti kompleksa so ločeni po svoji namembnosti. Ob vstopu na kompleks bodočega Regionalnega centra za ravnanje z odpadki prečkamo potok Curnovec, poleg obstoječega mostu se bo izgradila brv za pešce. Levo od vstopa na območje se nahaja objekt za skladiščenje nevarnih gospodinjskih odpadkov, ki se navezuje na obstoječe nadstrešnice za sortiranje odpadkov. V osi je obstoječa upravna stavba z nadstreškom pod katerimi so tehtnice. Levo od osi dostopa je parkirišče pred upravno stavbo, parkirišče je dopolnjeno z avtobusnim postajališčem. Plato parkirišča zaključuje upravna stavba. Za upravno stavbo se nahajajo objekti obstoječe čistilne naprave, parkirišča težke gradbene mehanizacije in prečrpavališča.

Video:

http://www.rcero-ljubljana.eu/multimedija/videogalerija/predstavitveni-video