Otvoritev novega laboratorijskega prizidka v Ljubljani

Ljubljana, 5. maj 2015. Na Agenciji RS za okolje so na priložnostni slovesnosti predali v uporabo novi laboratorijski prizidek. S tem je dosežen eden izmed pomembnih ciljev projekta BOBER, katerega osnovni namen je zagotoviti zanesljive, kakovostne in prostorsko reprezentativne meteorološke in hidrološke meritve, ki bodo omogočile celovito spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji. Prizidek je sofinanciran s pomočjo sredstev Kohezijskega sklada EU.