Oljarna Kocbek se nahaja neposredno ob cesti, ki povezuje Sv. Jurij ob Ščavnici in avtocesto Maribor – Murska Sobota.

Predvidena idejna zasnova se ukvarja z vprašanjem, kako Oljarno Kocbek prenoviti in ji dodati nove funkcije.

Ideja posega izvira iz želje, da se vse omenjene funkcionalne procese poveže v koherentno celoto in doda nove posamezne dele, ki obstoječi proces revitalizirajo.

Nova strešna opna poveže vse obstoječe stavbne dele. Neposredno ob cesti se doda trgovina olja, veliko vstopno vežo se preoblikuje v Muzej Kockek, kjer so predstavitve za goste. Stara hiša deluje kot uprava Oljarne, v njej je celoten administrativni del. Novi del oljarne se prizida na južni strani. Njegova fasada proti dvorišču je steklena in dovoljuje poglede v notranjost, da lahko gostje opazujejo proces izdelave olja. Staro lopo, kjer so gospodarski prostori se nameni dodatnim skladiščem in luščilnici.

V zgornjem nadstropju obstoječe glavne hiše sta dva apartmaja za goste. Pod streho stavbe je enoten prostor v katerem sta savna in jacuzzi. Okoli njega je možno organizirati dodatna ležišča, mreže za oddih in prostore za sprostitev; jogo, telovadbo ipd.

Velika jasa ob gozdu, ki se nahaja neposredno ob potoku, se izkoristi za umestitev dveh dolgih klopi. Tam je prostor za oddih in rekracijo, ki je namenjen večjim turističnim skupinam. Turističnim skupinam se lahko omogoči kulinarične degustacije lokalne hrane in pijače.