Urbanistično programska zasnova za Šentilj v Slovenskih govoricah

“Šentilj bo zavihal rokave ”

Projektna skupina:  Gašper Medvešek, Karin Rožman, Petar Vidanoski

Za mesto Šentilj v Slovenskih Goricah smo izdelali programsko urbanistične predloge za področja starega mejnega prehoda, središče kraja in mejnega prehoda Trate. Rešitve so oblikovane za obdobje 3-5 let in za obdobje 50 let.

Na ta način je mogoče takoj pristopiti k dejavnostim v prostoru. Naslednji korak je oblikovanje interesnih skupin, ki bodo ustvarile dejanske akitivnosti v prostoru.