Ureditev mestnega jedra Škofje Loke

Leto izgradnje: 2013

Projektna skupina:

Klara BOHINC, Matej DELAK, Rok HOČEVAR, Katja LONČAR, Urša KOMAC, Gašper MEDVEŠEK, Jerica POLONČIČ, prof. dr. Aleš VODOPIVEC, u.d.i.a.

Krajinska arhitektura: Bruto d.o.o.

Običajno arhitekti snujemo nove objekte. Beseda zasnovati kaže na to, da svoje zamisli pretvorimo v snovno obliko. Iz prvotnih meglenih podob nastajajo zamisli, načrti ter končno, snovni objekti. Ta način dela pa ni ustrezen, ko posegamo v kvalitetne historične ambiente. Zato je pri urejanju Škofje Loke pomembno, da prenova ni usmerjena k ustvarjanju novih, oblikovno samozadostnih elementov. Nove arhitekturne posege je potrebno načrtovati ob spoštovanju in ohranitvi obstoječe mestne strukture le na degradiranih in funkcionalno neustreznih območjih.