Stanovanjska soseska v Miškotovem Dolu.

Leto izdelave: 2009

Projektna skupina:

Uroš RAZPET, Gašper MEDVEŠEK, Petra HUDOBIVNIK, Jelka FRIC, Mojca ZAVASNIK, Sandra GRAH

Obravnavana lokacija se nahaja neposredno ob Novi poti v naselju Kozina. Lokacija je terensko izjemno zahtevna, saj je v svoji celotni površini pod izjemno strmin naklonom. Teren pada proti severni smeri, kar je za izgradnjo stanovanj še toliko bolj zahtevno. Problematični teren, ki pada proti severni strani in osončenost, ki lokacijo osvetljuje iz nasprotne smeri, sta bila za nas poglavitna dejavnika, ki sta pogojevala urbanistično zasnovo.

Zaradi navedenih dejavnikov se nam je kot rešitev problema porodila ideja, da je potrebno objekte umestiti na skrajni južni rob lokacije, preostali del lokacije, ki ostane na severni strani pa se lahko nameni odprtim zunanjim površinam; igriščem, sprehajanju in počitku v naravi.

S tem ko so vsi objekti locirani in vpeti ob cesto, lahko izkoristimo še dva kvalitetna dejavnika: najbolj racionalno komunalno infrastrukturo za vse objekte in najbolj kvalitetno osvetlitev bodočih objektov.