Telovadnica v Stražišču pri Kranju

Leto izgradnje: 2018

Projektna skupina: prof. dr. Aleš VODOPIVEC , Gašper MEDVEŠEK, Karin ROŽMAN, Matej DELAK

Nagrada: ZLATI SVINČNIK (ZAPS 2019)

Nova telovadnica in večji del šolskega območja se nahajata na evidentiranem območju varovanja kulturne dediščine, saj predstavlja objekt Osnovne šole Stražišče pionirski princip gradnje šolskih objektov pri nas. Zasnoval ga je arhitekt Danilo Furst.

Iz omenjenega vidika se novi objekti v čim večji meri podredijo obstoječi arhitekturni dediščini.
Nova telovadnica je zasnovana kot nov telovadni paviljon, ki se z zaprtim ogrevanim hodnikom pripne na obstoječi hodnik osnovne šole. Nova gradnja ne vpliva na konstrukcijske in druge lastnosti obstoječih objektov. Paviljon je umeščen v zeleno brežino ob velodromu in se na eni strani obrača proti vrtu med šolo in obstoječima telovadnima paviljonoma ter na drugi strani na velodrom. Orientacija telovadnice je v vzdolžni smeri S-J, z odprtinami se odpira na V in Z. Nova telovadnica ohrani večino zelene površine v okolici, zmanjšana je zgolj za odtis telovadnice na terenu. Telovadnica s svojo oblikovno podobo spoštljivo poseže v varovano okolje in pri tem ne preglasi obstoječe arhitekture.