Pokopališče Destrnik

Idejna zasnova razširitve vežice in zunanje ureditve ob obstoječem pokopališču predvideva umestitev novega nadstreška in podaljšanje notranjega prostora za 3,7 m.

Varianta Skulptura je oblikovno zasnovana na način, da je nadstrešek podprt z dvema elementoma. Steno pred vhodom v vežico ob kateri raste drevo in “skulpturo” na robu nadstreška. Skulptura oblikovana kot sistem ozkih, vzporedno postavljenih listov, ki simbolizirajo knjigo življenja.

Vse variante so izvedene v AB izvedbi z različno obdelanimi površinskimi teksturami. Notranji prostor vežice se lahko preko trodelnih vrat neposredno povezuje z zunanjim.

vir: Plan B