Rekonstrukcija in dozidava obstoječega objekta Aluo na Erjavčevi ulici v Ljubljani

»ateljeji med svetlobo in zelenjem«

Avgust 2016

Soavtorji: Plan B d.o.o.;

Uroš Razpet, Aleš Vodopivec, Gašper Medvešek, Jure Kolenc, Janja Šušnjar, Petar Vidanoski, Karin Rožman, David Žalec

Odločitev, da se nov objekt Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) gradi ob Erjavčevi cesti, je v skladu s prizadevanji, da Ljubljana ohrani značaj univerzitetnega mesta. Lokacija je v neposredni bližini kulturnih in izobraževalnih ustanov (Cankarjevega doma in Filozofske fakultete, obeh univerzitetnih knjižnic, Filharmonije in številnih fakultet), kar je izjemnega pomena za izvedbo študijskih programov umetniških smeri. Na ta način so zagotovljeni tudi pogoji za kreditni sistem študija, ki omogoča študentom svobodno izbiro študijske ponudbe drugih fakultet. In ne nazadnje se umetnost že v 20. stoletju seli na ulice, zapušča muzeje in galerije, ker želi med ljudi.

To je tudi v skladu z namero (navedeno v natečajnem gradivu), da postane Akademija »živahen center ustvarjalnosti in promocije likovne kulture širši javnosti« in »kulturno središče mladih ustvarjalcev na področju likovnih umetnosti in oblikovanja.« Objekt ALUO mora biti zato zasnovan kot svojevrsten forum, ki ni namenjen le pedagoškemu in raziskovalnemu delu, študentom in pedagoškemu osebju, temveč je odprt in zanimiv tudi za širšo javnost. V tem smislu je izjemno pomembna umestitev skupnih prostorov (kavarne, razstavnih dvoran, velike predavalnice, knjižnice) ob Erjavčevo cesto, kot razširitev mestnega prostora, ki je dostopen vsakomur. Navedeni program, z letnim vrtom kavarne in ohranjenima drevesoma, oblikuje predprostor Akademije in na ta način poudarja javen značaj objekta, v razliko od sklenjenega niza stanovanjske zazidave, ki oklepa kare ob Prešernovi in Erjavčevi cesti.