Srednješolski center v Slovenj Gradcu

Leto izdelave: 2014

Projektna skupina:

prof. dr. Aleš VODOPIVEC, Karin ROŽMAN, Klara BOHINC, Matej DELAK, Gašper FABJAN, Ajda FORTUNA, Gašper MEDVEŠEK, Uroš RAZPET, Jernej MYNT

Krajinska arhitektura: Bruto d.o.o.

Natečajno območje za izgradnjo četrtega objekta Šolskega centra Slovenj Gradec je manjkajoči člen v t. i.. »šolski osi«, ki vodi v smeri mestnega jedra in povezuje posamezna srednješolska območja. Razmeroma obsežen program novogradnje, ki obsega dve šoli, Srednjo gostinsko turistično in lesarsko šolo ter Srednjo zdravstveno šolo, je zato zasnovan v dveh ločenih traktih s skupnim vmesnim prostorom, ki se ‘škarjasto’ širi proti vhodu in s tem proti zunanjemu šolskemu predprostoru.