Ureditev Mariborskega otoka

Leto izgradnje: 2008

Projektna skupina:

Gašper MEDVEŠEK, Petra HUDOBIVNIK, Tina ŠKRINJAR, Mojca ZAVASNIK, Jelka FRIC, Lana TOPOLOVEC

Mariborski otok v sedanji zasnovi deluje kot kopališče v poletnih mesecih in je v tem obdobju za ostale obiskovalce nedostopen. Rešitev predstavlja prostorsko zasnovo, ki kopalcem in obiskovalcem ustvari »otok na otoku«, z vsemi kvalitetami, ki sicer na področju otoka že obstajajo; to so biotska raznovrstnost, prisotnost vode ter funkcionalni objekt. Prostorska oblika bodočih intervencij izhaja iz občutkov, ki jih ustvarja obravnavani prostor sam. Ambienti na levem in desnem bregu Drave sledijo linearni obliki in konfiguraciji terena, krožna oblika ploščadi, je nadaljevanje prostorskega občutka jase, ki na obravnavani lokaciji že obstaja.